Toen THE FACULTY nog een school was

Toen THE FACULTY nog een school was

De geschiedenis van THE FACULTY gaat terug tot 1892, toen Minister van Landbouw Debruyn besloot om een veeartsenijschool te bouwen in Kuregem. De school had op dat moment al een zwerftocht afgelegd door Brussel. Het oprichten van een ruime en gloednieuwe eigen site moest eerdere problemen rond overlast van de baan helpen. 

De bouw van de Veeartsenijschool werd toevertrouwd aan architect Seroen. Terwijl de gevels van de verschillende gebouwen worden opgetrokken in de Vlaamse neo-rensaissancestijl, gaat onder de grond minstens een even groot meesterwerk schuil. Omwille van de moerassige ondergrond en de nabijgelegen Zenne moest er niet minder dan 100.000 kubieke meter grond worden aangevoerd voor de aanleg van de terreinen en onder elk gebouw werd, als buffer tegen de soms hoge waterstanden, een netwerk van kelders voorzien.

Uiteindelijk omvat de volledige site een terrein van maar liefst 3,5ha met daarop 19 gebouwen zoals stallen, een dierenkliniek, laboratoria, leslokalen en een centrale stookplaats – nu nog te herkennen aan de bakstenen toren die tot ver zichtbaar is. In het hoofdgebouw, waarin tegenwoordig THE FACULTY is gehuisvest, vonden oorspronkelijk de administratieve diensten van de faculteit, de academische zaal en de bibliotheek onderdak.

Tot in 1969 blijft de veeartsenijschool onafhankelijk functioneren, wanneer de school uiteindelijk wordt opgenomen binnen de universiteit van Luik. De site van de veeartsenijschool blijft echter in gebruik. In 1990 trekt de veeartsenijschool definitief weg en verhuist de school naar de Sart-Tilman campus in Luik.

In datzelfde jaar werd de site ook geklasseerd door de commissie van Monumenten en Landschappen maar dat kon helaas niet tegenhouden dat de gebouwen er in de volgende jaren verlaten achterbleven en in onbruik raakten. In 1999 wordt het hoofdgebouw opgekocht door de gemeente Anderlecht en vanaf 2004 worden de andere gebouwen op de site als woningen of als kantoren herbestemd. Het zal duren tot in 2017 voordat er aan de verbouwing van het hoofdgebouw wordt begonnen.